2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

3 Kasım 2020 tarihli  Resmi Gazete’de 2021 yılı için değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmişti. Bu değer göre 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıt Bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için Değerli Kağıt Bedellerini şu şekilde belirledi;

Buna göre;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 14,73
b) Beyanname 14,73
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 29,46
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 145,66
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 97,11
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 24,55
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 24,55
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 49,10
7 – Aile cüzdanları 132,02
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 181,12
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 181,12
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 162,03
13 – İş makinesi tescil belgesi 135,30
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,73
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 13,64
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 97,11
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 97,11
Nüfus Cüzdanlarının bedeli 14,18
Özel Tüketim Vergisi 269,94
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 15,38
(Visited 12 times, 2 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.