Corona Virüs Kapsamında Türkiye’de Çıkarılan Yeni Tedbirler

Corona Virüs Kapsamında Türkiye’de Çıkarılan Yeni Tedbirler

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-
19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, İçişleri Bakanlığı’nın 04.04.2020 tarihinde yayımlanan “İlave Tedbirler” konulu genelgesi ve 05.04.2020 tarihinde yayımlanan “Yaş Sınırlaması İstisnaları” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Düzenlemeler:

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 15 no.lu kararının 1. ve 2. maddeleri ile düzenlenen “30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb. dâhil ) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma saat 24.00’den itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulması” ve “İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde kalmaları” ile ilgili hususlarda, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen “İlave Tedbirler” konulu genelgesi çerçevesinde;
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlara,
b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlara,
c) Ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlara (en fazla 4 kişiye),
d) İlimize son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber, kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenlere (İlimize son 5 gün içerisinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ibrazı suretiyle ispat etmeleri ve 05.04.2020 Pazar günü sabah saat 08.00’dan 09.04.2020 Perşembe sabah saat 08.00’a kadar seyahat izin belgesi taleplerini yapmaları kaydıyla),
e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenlere,
f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlara,
g) Ceza infaz kurumlarından salıverilenlere,
h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlara,
i) İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi uyarınca evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlara,
Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebileceğine,

2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 15 no.lu kararının 4. maddesi ile düzenlenen “ 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24.00’den itibaren geçici olarak yasaklanması” hususunda, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen “Yaş Sınırlaması İstisnaları” konulu genelgesi çerçevesinde;
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların,
b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin,
c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin,
sokağa çıkış yasağından muaf tutulmasına, ancak, bu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olduklarına,

3. İlimizde toplu taşıma, personel servisi vb. araçlara maskesiz binilemeyeceğine, belediye toplu taşıma araçlarının yolcuları için maskelerin belediyelerce de sağlanabileceğine,

4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediyelerce yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c. 15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde, yukarıdaki (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen idari yaptırımların Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceğine,
d. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler (18 yaşını doldurmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
e. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

(Visited 84 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.