Corona Virüse Temas Eden Sağlık Çalışanı Değerlendirme

Corona Virüse Temas Eden Sağlık Çalışanı Değerlendirme

Şu zor günlerde ülkemizde en fazla özveriyi ve riski taşıyan sağlık çalışanlarımızın korunması, bulaşmayı en az indirilmesi ve hem personelin hem diğer çalışanların hem de yakınlarının korunması için sağlık çalışanlarının corona virüsü konusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Mevcut kanıtlar, COVID-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya hasta bakımını yapanlardır. Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu infeksiyon açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması en önemli önceliklerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde, COVID-19 hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği bilinmelidir.

 

Triyaj deskinde kısa konuşmalar, hasta odasına hastayla temas etmeden kısa süreli girişler, taburcu olan hastanın odasına girişler riskli görülmemektedir.
»» Hastaya yürüme sırasında eşlik eden, hasta ve çıkartıları ile temas etmeyen ve hasta odasına girmeyen sağlık çalışanı riskli kabul edilmez.
»» Hastayla direkt temas etmeyen, hastaya aktif bakım verilen odalara girmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan sağlık çalışanlarında temas riski söz konusu değildir.

Yoğun temas aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen ve/veya birkaç dakikadan uzun süre hastayla yüzyüze kalmaya neden olan temasları kapsar
»» Solunum yolu örneği alınması
»» Entübasyon
»» Solunum sekresyonlarının aspirasyonu
»» Non-invazif ventilasyon
»» Oksijen tedavisi
»» Kardiyopulmoner resüsitasyon
»» Nebülizer kullanımı
»» Bronkoskopi
»» Videolaringoskopi
»» Diş hekimliği uygulamaları
»» Ağız-boğaz-burun muayenesi
»» Oftalmolojik muayeneler
»» Santral kateter takılması

 

(Visited 56 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.