Köln Başkonsolosluğu Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri ve Ücreti

Köln Başkonsolosluğu Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri ve Ücreti. Almanya Köln Başkonsolosluğundan Kimlik kartı çıkarmak için hangi belgeler gerekli. Almanya Köln Başkonsolosluğu Kimlik Kartı çıkarma ücreti ne kadar?

DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ

 POSTA ÜCRETLERİ

Mevcut Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Doğum nedeniyle başvuranlar hariç)

-T.C. Pasaportu (varsa) /

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı (varsa) /

-T.C. Sürücü Belgesi (varsa)/

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

-1 adet biyometrik fotoğraf (Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

(Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

-Mevcut Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Doğum nedeniyle başvuranlar hariç)

-T.C. Pasaportu (varsa) /

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı (varsa) /

-T.C. Sürücü Belgesi (varsa)/

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

-1 adet biyometrik fotoğraf (Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili esaslara İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde yer verilmektedir.

TCKK başvuruları yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilmektedir. “Doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenen kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, kimlik kartları sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Kimlik kartları üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kimlik kartı sahibi;  Kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür.

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir.

Kanuni süresi içinde (yurt dışında 60 gün) yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

(Visited 143 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir