Nüfus Müdürlüğü Yeni Adres Beyanı


Nüfus Müdürlüğü Yeni Adres Beyanı. Kimliğini ispatlayacak belge ile  müracaat edilir.
Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.

Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz) gibi belgeler istenir.

e-Devlet üzerinden e-imza, mobil-imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birisini kullanarak Adres Beyanı Verme işlemine buradan ulaşabilirsiniz.

Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun-olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır. İşlemi yapan memur şüphe halinde Kolluk Kuvvetlerinden Tahkikat yapılmasını ister ve Tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya ret eder. Geç bildirim veya gerçeğe aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca İdari Para Cezası uygulanır.

Yerleşim yeri nedir? Diğer adres nedir? Adres bildirimi nedir?

“Yerleşim Yeri” kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 19’uncu maddesinde tanımlanmıştır.

Maddede: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. … ” denilmektedir.

“Yerleşim Yeri” tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, “Diğer Adres” olarak tanımlanmaktadır.

“Adres bildirimi”, kişinin yerleşim yeri adresini ve varsa diğer adresini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaydedilmek üzere bildirmesidir.

Adres bildirimi nereye yapılır? e-Devlet’ten yapılabilir mi?

Adres bildirimi, yurt içinde nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz.

Adres bildiriminizi, belirli koşullar altında, e-Devlet’ten de gerçekleştirebilirsiniz.

“Adres işlemlerinde e-Devlet’ten nasıl faydalanabilirim?” başlığında, e-Devlet’ten sunulan adrese ilişkin hizmetlerin listesi sunulmuştur.

Ayrıca, boş konuta, dolu konuta veya birlikte oturma gerekçeli adres bildirimine ilişkin başlıklarda daha rafine bilgilere erişebilirsiniz.

Adres bildirimini kim yapar? Benim yetkim nedir? İstediğim kişiye yetki verebilir miyim?

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan (işlem anında aynı adreste kayıtlı bulunan) ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres değişikliği bildiriminde bulunabilirler.

Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince yapılır.

Bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin adres bildirimi muhtarlar tarafından yapılır.

En yakın nüfus müdürlüğüne başvurarak, ücret ödemeden, adres bildirimi işleminizi yapması için dilediğiniz kişiye yetki verebilirsiniz.
Adresin boş veya dolu olması, birlikte oturma gerekçesi işlem sürecini nasıl etkiler?

Bildirime konu adresin durumuna göre üç tür adres bildirimi söz konusudur. İçinde bulunduğunuz durum bunlardan birine karşılık gelir.

•Boş Konuta Adres Bildirimi

Bu bildirim türünde, bildiriminiz yeterli görülür, belge istenmez. Genel kural budur. Ancak bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler.

•Birlikte Oturma Gerekçesiyle (Muvafakatle) Adres Bildirimi

Bu bildirim türünde, adrese bildirimde bulunacak kişi ile adreste hâlihazırda kayıtlı ergin bir kişinin, birlikte ya da ayrı ayrı başvuruları gerekir.

•Oturan Kaydı Bulunan Adrese (Dolu Konuta) Adres Bildirimi

Bu bildirim türünde, kişinin bildirimi yeterli görülmez ve bildirimi teyit edici belgeler istenir. Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, sabit internet gibi adrese tahsis edilmiş aboneliklerden birine ait abonelik sözleşmesi veya faturası bildirimi teyit edici belgelerdir. Gerektiğinde, müstakil konut sahibi, site veya apartman yönetimi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından imzalanmış belgeler de istenebilir.

Bu konularda detaylı bilgi için lütfen şu başlıklar altında yapılan açıklamaları inceleyiniz:

•“Boş Konuta Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?”

•“Birlikte Oturma Gerekçesiyle (Muvafakatle) Adres Bildirimi Nasıl Yapılır”

•“Oturan Kaydı Bulunan Adrese (Dolu Konuta) Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?”
Boş Konuta Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?

Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ‘‘boş adres’’ olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.

Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.

e-Devlet Kapısından, “Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)” hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.

Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.

Böyle bir durumun neden yaşandığı konusunda daha detaylı bilgi için “E-Devlet’ten adres bildirimi yapamadım sebebi nedir?” başlığı altında bulunan açıklamaları inceleyebilirsiniz.
Oturan Kaydı Bulunan Adrese (Dolu Konuta) Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?
MERNİS’te yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunduğu tespit edilirse, o adres ‘‘oturan kaydı bulunan adres’’ ya da “dolu konut” olarak tanımlanmaktadır.
Oturan kaydı bulunan adrese (dolu konuta) adres bildiriminde, kişinin bildirimi yeterli görülmez ve bildirimi teyit edici belgeler istenir.
Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, sabit internet gibi adrese tahsis edilmiş aboneliklerden birine ait abonelik sözleşmesi veya faturası bildirimi teyit edici belgelerdir.
Gerektiğinde, müstakil konut sahibi, site veya apartman yönetimi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından imzalanmış belgeler de istenebilir.

İşlem sonucunda, adreste hali hazırda kayıtlı kişilerin adres kaydı “eski adres” konumuna getirilerek arşivlenir. Halk arasında bilinen şekliyle “adresi silinir”. Adres bildirimini teyit edici bir belge istenmesinin sebebi de adreste hâlihazırda kayıtlı kişilerin bulunmasıdır. Konu bu bakımdan çok hassastır, ciddi sonuçları vardır. Aboneliklerinizin kendi adınıza olması, kolayca işlem yapmanızı sağlar.
•Bu işlem mevcut durumda, e-Devlet’ten gerçekleştirilememektedir.
•Bu hizmetin dijital dönüşümü, adrese dayalı hizmet veren kuruluşların teknik altyapılarını da ilgilendirmekte olup çalışmalar devam etmektedir.

(Visited 313 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.