Kimlik Fotoğrafı Değiştirme, T.C. Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirme

Kimlik Fotoğrafı Değiştirme, T.C. Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirme. Yeni Kimlik Kartı Fotoğrafı Değiştirme. Eski nüfus cüzdanı fotoğrafı değiştirme. Kimlik Kartı Resim Değiştirme işlemleri neden yapılır? T.C. Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

On beş yaşını doldurmuş çocukların yeni kimlik kartlarına fotoğraf eklenmesi gerektiği için Nüfus Müdürlüğünden Kimlik Değiştirme randevusu alarak 2022 yılı için 75 TL kimlik kartı ücreti ödeyip başvuru yapabilirsiniz.

Eski nüfus cüzdanı olup buna fotoğraf ekletmek isteyen vatandaşlarımız kimlik yenileme randevusu alıp 2022 yılı için 37.5 TL kimlik kartı ücreti ödeyerek hem yeni kimlik kartı sahibi olabilirler hem de fotoğraflı kimlik kartı sahibi olabilirler.

Üniversite sınavına girecek olup yeni kimlik kartlarında fotoğrafı bulunmayan vatandaşlarımız ile halen eski nüfus cüzdanlarını kullanan vatandaşlarımızda kimlik kartı randevusu alarak kimlik kartına fotoğraf ekletme işlemlerini yapabilirler.

Birde başvurdukları yeni kimlik kartı ellerine geçip fotoğrafı beğenmeyen vatandaşlarımız var. İsterlerse 2022 yılı için 75 TL ödeyip kimlik kartını değiştirebilirler.

Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirmek İçin  Nüfus Müdürlüğü Online NVİ Randevu Alınabilir.

NVİ RANDEVU AL

Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirmek İçin e-Devlet Üzerinden Randevu Alabilirsiniz.

E-DEVLET NÜFUS RANDEVU AL

Kimlik Kartı Fotoğraf Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğü Telefon İle Randevu Al

 ALO 199 NÜFUS RANDEVU TELEFONU 

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Yeni kimlik kartlarında siyah beyaz biometrik fotoğraf kullanılmaktadır. Birçok vatandaşımız aldıkları yeni kimlik kartlarına uygulanmış olan fotoğrafı beğenmediği gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır. Yeni kimlik kartlarındaki fotoğrafları beğenmeyen vatandaşlarımız ilk fırsatta kimlik kartlarındaki fotoğrafı değiştirmek için arayış içine girmektedirler.

Kimlik kartlarındaki fotoğrafı değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın kimlik kartı resmini değiştirmek için farklı farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar:

Sınava girecek öğrencilerin kimlik kartlarındaki 15 yaş altını gösteren fotoğraflarının benzerliğini yitirmesi veya türbanlı olarak yapıştırılmış olan resimlerinin son hallerine benzememesi nedeniyle sınava girişlerine engel olmaması için fotoğraf değiştirilmektedir.

Yeni kimlik kartı fotoğraf değişimi nasıl yapılmakta?

İlçe nüfus müdürlüğüne yeni resmin ve 80 tl kadar para ile giderseniz , eskisini iptal edip yeni kimlik kartını size verirler.

Değiştirme veya Kayıp Nedeniyle Kimlik Kartı Başvurusu Alınması:
Kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez.
Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı taleplerinde;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.b) On beş yaşını tamamlayan kişinin kimliğini ispatlayıcı bir belge/kimlik ibraz edememesi ya da sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulması durumunda anne, baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı yeterli sayılır.

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belge ile başvuruları alınır.

d) (a), (b) ve (c) kapsamında alınan başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.

e) Sistem üzerinden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması veya kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu aranmaz.

f) Soruşturmanın olumsuz sonuçlanması, elde edilen bilgi ve bulguların yetersiz görülmesi ya da kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa ergin kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.
(Visited 25.265 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir