2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

3 Kasım 2020 tarihli  Resmi Gazete’de 2021 yılı için değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmişti. Bu değer göre 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıt Bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için Değerli Kağıt Bedellerini şu şekilde belirledi;

Buna göre;
2021 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 18,00
b) Beyanname 18,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 36,01
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 174,58
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 120,02
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 27,28
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 27,28
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 54,56
7 – Aile cüzdanları 152,75
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 218,22
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 218,22
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 196,40
13 – İş makinesi tescil belgesi 163,67
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,91
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 15,28
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 120,02
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 120,02
(Visited 2.575 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir