Nüfus Müdürlüğü Doğum Tescili Nasıl Yapılır?

Nüfus Müdürlüğü Doğum Tescili Nasıl Yapılır? Nüfus Müdürlüğü Doğum Tescili Randevu Doğum Bildirimini anne veya baba yapar.
  • Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge ile yapılır.
  • Yeni doğan, sözlü beyan ediliyorsa tahkikat yapılır.
  • Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibarın Türkiye’de 30 Gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt Dışında ise 60 Gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına Devamını Oku

Nüfus Müdürlüğü Yeni Adres Beyanı

Nüfus Müdürlüğü Yeni Adres Beyanı. Kimliğini ispatlayacak belge ile  müracaat edilir.

Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.                Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz) gibi belgeler istenir. e-Devlet üzerinden e-imza, mobil-imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birisini kullanarak Adres Beyanı Verme işlemine buradan ulaşabilirsiniz.               Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun-olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır. İşlemi yapan memur şüphe halinde Kolluk Kuvvetlerinden Tahkikat yapılmasını ister ve Tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya ret eder. Geç bildirim veya gerçeğe aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca İdari Para Cezası uygulanır.

“Yerleşim Yeri” kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 19’uncu maddesinde tanımlanmıştır.

Maddede: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli Devamını Oku