2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Açıklandı

27 Kasım 2021 tarihli  Resmi Gazete’de 2022 yılı için değerleme oranı % 36,2 olarak tespit edilmişti. Bu değer göre 21 Aralık 2021 tarih ve 31696  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıt Bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için Değerli Kağıt Bedellerini şu şekilde belirledi;

Buna göre;
2022 yılı Değerli Kağıt Bedelleri;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 24,50
b) Beyanname 24,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 49,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 238,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 163,50
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,20
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,20
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 74,30
7 – Aile cüzdanları 208,30
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 297,20
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 297,20
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 267,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 223,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 21,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 163,50
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 163,50
(Visited 261 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir