e-Devlet e-Yolluk Girişi

e-Devlet e-Yolluk Girişi 2018 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu
bildirim formunun (e-yolluk) elektronik ortamda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBSHYS)
hazırlanmasına ait işlemler için e devlet şifresiyle  e-DEVET YOLLUK LİNKİ’nden

giriş yaparak yolluk işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-yolluk uygulamasına ait sorunlarla ilgili açıklama

1- Yolluk girişine ait uygulamada karşılaşılan hataların çözümüne ilişkin olarak, öncelikle süreç başlatan kurum mutemetinden yardım ve destek alınmalıdır.
2- Kurum mutemeti sorunu, hataya ilişkin çözüm desteği için kurumun bağlı olduğu muhasebe birimine harcama birim kodu, yolluk süreç numarası ve kişi bilgileriyle iletmelidir.
3- Muhasebe birimi ilgili sorunu KBS/DESTEK çağrı hattından merkeze iletmesi gerekmektedir.

E-YOLLUK BİLDİRİM VERİ GİRİŞ ALANLARINA AİT TANIMLALAMALAR:
Yolluk bildirim veri giriş işlemleri geçici göreve ait işlemlerin belli bir süreçte girilmesine göre
sıralanmıştır. Bu sıralama; yolluk giriş ekranının aşağıdaki şekilde kodlanması şeklinde yapılmıştır.
A.YOL MASRAFI BĠLGĠLERĠ: Görev yerine gidiş ve dönüşe ait yol ve yevmiye masraflarının girildiği
alandır. Bu alan kendi içinde “yol masrafı ekle” butonuna basılması ile tekrar alt veri giriş alanına
bölümlenmiştir. Bu alanlar aşağıda verilmiştir.
A1.Ġkametgah veya Görev yerinden hareket: Bu bölümde yolculuğun ilk hareket yeri bilgileri girilir. Örneğin
ikametgahdan terminale veya havaalanına hareket edilmesine ait bilgiler.
A2.Görev Mahalline Hareket: Bu bölümde memuriyet mahallinden başka yere yolculuğa ait bilgiler girilir.
Örneğin: Ankara’dan Ġstanbula hareket edilmesi durumunda Ankara-Ġstanbul yazılacaktır. Bu bölüme bilgi giriş
mutlaka girilmelidir(ulaşıma ücret ödenmeden resmi araçla veya başka şekilde dahi olsa tutar alanına sıfır lira
girilecektir). Aksi halde yol gündeliği rapora çıkmayacak ve hatalı oluşacaktır
A3.Görev-Ġkamet yerine hareket: Bu bölümde görev mahallindeki ikamet veya görev yerine hareket bilgileri
girilir.ör: terminal-görev yeri
A4.Yol Gündeliği: Bu bölümde yolculuğa ait gündelik girilir. Günü birlik seyahatlarde ise kanuna göre oransal
gündelik seçimi yapılmalıdır ör:1/2, 1/3 gibi.

(Visited 423 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir