Ehliyet Randevu ve Ehliyet Özellikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ehliyet Randevu ve Ehliyet Özellikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular. Yeni Sürücü belgelerinin özellikleri ve sürücü belgesi randevu işlemleri hakkında NVİ sık sorulan sorular ve NVİ tarafından verilen cevaplar.

1) Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

2) Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?
Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
3) Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretlerini Nasıl Öğrenebilirim?

https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/odeme web adresinde “Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri” başlığından öğrenebilirsiniz.​

4) Neden Yeni Tip Sürücü Belgesi Almalıyım?
31.12.2020 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

5) Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?
Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

6) Yeni Tip Sürücü Belgesi Ne Zaman Verilmeye Başlandı?
01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

7) Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?
31.12.2020 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

8) Eski Tip Sürücü Belgesi İle Yeni Tip Sürücü Belgesi Arasındaki Fark Nedir?
​En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

9) Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?
Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.

10) Sürücü Belgesinin Kişisel Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Sürücü belgesi başvurularınızda alınan kişisel bilgileriniz güvenli elektronik ortamda saklanmaktadır.

11) Sürücü Belgesinde Bulunan Bilgilerime Benim Bilgim Dışında Erişilebilir mi?
Sürücü belgesine ait bilgiler yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında saklanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkânı bulunmamaktadır.

12) Yeni Tip Sürücü Belgesi ile Yurtdışında Araç Kullanabilecek miyim?
Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir.

13) Yeni Tip Sürücü Belgesinin Güvenlik Avantajları Nelerdir?
Yeni tip sürücü belgesinin içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.

14) Kişisel Bilgilerimde Değişiklik Olduğunda Sürücü Belgemi Değiştirmeli miyim?
Ad, soyadı gibi kişisel bilgiler de değişiklik olması halinde değerli kâğıt ve vakıf payı bedelleri yatırılarak sürücü belgesi yenilenmelidir.

15) Sürücü Belgesi Bulduğumda Ne Yapmalıyım?
En yakın nüfus müdürlüğüne veya kolluk makamlarına teslim edilmelidir.

16) Ülkemizde Yeni Tip Uluslar Arası Sürücü Belgesi Standartlarına Ne Zaman Geçildi?
01.01.2016 tarihi itibari ile Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi kullanımına geçilmiştir.

17) Parmak İzi Nerede Saklanılır ve Kullanılır?

Parmak izleriniz kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında defalarca parmak izi vermemeniz için doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; “Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.”

18) Şahıslardan Alınan Parmak İzleri Ne Şekilde ve Ne kadar Süre İle Saklanır?
Yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. Arşivlenen parmak izlerinin saklama süreleri parmak izleri alındığı tarihten itibaren 80 yıl süre ile saklanır, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edilir.

19) Sürücü Belgesi Başvuruları Her İlçeden Yapılabilecek mi?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

20) Sürücü Belgesi Neden Başvuru Yaptığım Nüfus Müdürlüğünde Düzenlenmiyor?
Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücü belgeleri Genel Müdürlüğümüz kişiselleştirme merkezinde düzenlenmektedir.

21) İkamet Ettiğim İlçede Neden Sürücü Belgesi Başvuru Merkezi Bulunmamaktadır?
Başvuru merkezleri, ilçelerin nüfus sayıları ve yoğunlukları esas alınarak belirlenmiştir. Bütçe imkanları doğrultusunda altyapısı tamamlanan tüm ilçe merkezlerinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

22) Sürücü Belgesi Başvurularında Randevu Saatinden Ne Kadar Önce Nüfus Müdürlüğünde Olmalıyım?
Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.​

23) Randevu Saatini Geçirenlerin Başvuruları Alınacak mı?

Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.

24) Sürücü Belgesinde Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?
Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

25) Sürücü Belgesi Sahibi Teslim Aldığından İtibaren Nelere Dikkat Etmeliyim?
Sürücü belgesi teslim aldığında sürücü belgesi kimlik bilgileri, sertifika ve diğer bilgilere ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, sürücü belgesi usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

26) Vekâletname İle Sürücü Belgesi Yapılabilir mi?
Sürücü belgesi müracaatları bizzat şahsın kendisi tarafından yapılır.
27) Kimlik Belgesi Olmadan Sürücü Belgesi Başvurusu Yapılabilir mi?
Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.

28) Kayıp/Çalıntı İşlemlerinde Kart Ücreti Ödeyecek Miyim?

Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

29) Parmak İzini Neden Alıyorsunuz?
Polis Vazife ve Salahiyetler Kanununun 5’nci maddesinin (b) bendine göre; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi almak için başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.

30) Otomatik ve Manuel Vitesli Araç Kullanmak İçin Ne Yapılabilir?
Sadece otomatik vitesli araç kullanmak üzere sürücü belgesi alanların, aynı sınıf manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası getirmesi halinde, harç alınmaz. İndirimsiz değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı tam olarak alınır. Sürücü belgesi kısıt kodu (104) kaldırılarak yeni sürücü belgesi verilir.

31) Sürücü Belgeleri İçin Değerli Kâğıt Bedeli, Harç Bedeli ve Vakıf Payı Neye Göre Belirlenir/Nerelere Yatırılır?
Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,

Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.
Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.
Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2020 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.
Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.

32) Aday Sürücülük Nedir?

01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.
İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.
Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

33) Hatalı Basılan Sürücü Belgeleri ve Bedel Tespiti Nedir?
Hatalı düzenlenen, sürücü belgelerinde hata oranına bakılmaksızın hatalı başvurunun onaylandığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi sahibinin başvurusu üzerine sürücü belgesi başvurusu alınır ve bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir.
Genel Müdürlükçe kişiselleştirilen sürücü belgelerinin donanım, yazılım, baskı hatasından kaynaklanan ve kalite kontrolünde hatalı düzenlendiği tespit edilen sürücü belgeleri bedelsiz olarak tekrar düzenlenir.
Hatanın personelden kaynaklandığının tespiti durumlarında, % 0,5 (binde beş) oranında bedelsiz değişim yapılır, bu oranın aşıldığı durumlarda ise belge bedeli ilgili personelden alınır.
Hatanın başvuru sahibinin ihmali veya beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerden kaynaklandığı durumlarda belge bedeli başvuru sahibinden tekrar alınır.

34) Yeni Tip Sürücü Belgelerinin Eski Tip Sürücü Belgelerinden Farkı Nelerdir?
Ulusalarası nitelikte olması,
Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması,
Süreli olması,
Sürücü sınıf sayısının 17 olması,
Yeni tip sürücü belgelerinde sınıfına göre sağlık raporu 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

(Visited 191 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir