Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi Sıkça Sorulan Sorular

1- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?
​Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.​
2- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?
İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.
​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

3- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için nereye müracaat etmeliyim?

​Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri)ne müracaat etmeleri gerekmektedir.​

4- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

​İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

5- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim yabancı uyruklu, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

​Anne ya da babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

6- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim vefat etti/öldü, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?
Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

7- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Evlilik dışı doğan ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?
Türk vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

8- Eşim ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunduk. Ergin olmayan çocuk/çocuklarımız da bizimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?
Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocuğu da Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

9- Eşim Türk vatandaşı, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunmak istiyorum. Ancak çocuk/çocuklarımın da benimle birlikte Türk vatandaşlığından çıkmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?
​Anne veya babadan birisinin Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda talepte bulunması (başvuru formunda belirtmesi) ve diğer eşin de muvafakat etmesi kaydıyla çocuk, Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

10- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?
​Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel olarak durumunu öğrenebilirsiniz.

11- Başvuru No nedir? Ne işe yarar?
​Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte http://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

12- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvuruma ait “Başvuru No”sunu nereden öğrenebilirim?
​Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden de öğrenebilirsiniz.

13- Tarafıma Türk vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi, Türk vatandaşlığından çıktığım anlamına gelir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” Hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk vatandaşlığı kaybedilir.

14- Çıkma izin belgesini teslim aldıktan sonra yabancı devlet makamlarından tarafıma vatandaşlık belgesi verildi. Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?
Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.

15- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?
​Çıkma belgesi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

16- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?
Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

17- Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesini teslim almakla Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?
​Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin teslim alınması, kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlamına gelmez. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir.

18- Çıkma Belgesini teslim almalarına rağmen nüfus kütüklerindeki kayıtları halen açık olan kişiler ne yapmalıdır?
Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermelidirler.

19- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle çıkma izni talebi uygun görülmeyen kişiler ne yapmalıdır?
​İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

20- Türk vatandaşlığımın kaybettirilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse, nereye başvurmam gerekir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi “Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.” Hükmündedir.
Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre, kişilerin bireysel başvurusu ile Türk vatandaşlığı kaybettirilemez.

(Visited 186 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir