Berlin Başkonsolosluğu Kimlik Kartı Başvuru, teslim alma, ücret ve kayıp kimlik işlemleri

Berlin Başkonsolosluğu Kimlik Kartı Başvuru, teslim alma, ücret ve kayıp kimlik işlemleri. Berlin Başkonsolosluğu T.C. Kimlik kartı başvuru için gerekli belgeler. Berlin Başkonsolosluğu kimlik kartı nereden teslim alınır? Berlin Başkonsolosluğu Kimlik kartı çıkarma ücreti ne kadar? Berlin Başkonsolosluğu kayıp kimlik kartı başvuru. Berlin Başkonsolosluğu kayıp  kimlik kartı kartı cezası.

TCKK Bedeli (Yenileme) € 4,00
TCKK Posta Bedeli € 3,00
KAYIP KİMLİK KARTI ÜCRETİ
TCKK Bedeli € 7,00
TCKK Posta Bedeli € 3,00

T.C. KİMLİK KARTI (TCKK) BAŞVURUSU

T.C. Kimlik kartı başvurusu için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

– 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde, nüfus cüzdanı yerine geçen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları dış temsilciliklerimizce de verilmeye başlanmış olup, geçerlilik süresi 10 yıldır.

– Başkonsolosluğumuza kimlik kartı başvurusu yaptığınızda, yeni kimliğiniz Türkiye’de basıldıktan sonra Başkonsolosluğumuza gönderilmektedir.

Yeni kimliğiniz Başkonsolosluğumuza ulaştığında, başvuru esnasında vermiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla tarafınıza bilgi verilmektedir. Her bir kimlik başvurusu için ayrı bildirim gönderilmektedir. Kimlik kartlarının en geç üç ay içinde teslim alınması gerekmektedir. Dolayısıyla tarafınıza bildirimde bulunulmazsa, 20 gün sonra Başkonsolosluğumuza gelerek kimliğinizin gelip gelmediğini sorabilirsiniz.

– Başvuruya istinaden basılan kimlik kartları, sadece başvuru esnasında başvuru sahibinin yetkilendirdiği ve sisteme eklenen kişilere teslim edilebilmektedir. Bunun haricinde kimlik kartı teslim almak isteyen kişilerin elle yazmış olduğu hiçbir vekâlet kabul edilmemektedir.

– Başvuru esnasında talep edilmesi halinde kimliği ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir.

– Kimlik kartları, doğum, değiştirme veya kayıp nedeniyle düzenlenmektedir.

– Doğumdan yapılacak başvurularda önce çocuğun doğum kaydının yapılması gerekmektedir.

– Başvuru 15 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı ile yapılmaktadır.

– 15 yaşını tamamlamamış çocukların müracaatını, anne, baba, vasi veya vekaleti bulunan kişiler yapabilmektedir. Bu çocukların kimlik kartları fotoğraflı hazırlanmaz. Ancak, başvuruyu yapan tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde, her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

– 2021 yılı için TCKK bedeli, Türkiye’den posta ücreti dahil 7,- Euro’dur.

– Ancak, kaybından düzenlenen TCKK bedeli ise posta ücreti dahil 11,- Euro’dur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Kişinin son altı ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet vesikalık fotoğrafı (arka fon beyaz ve desensiz, 50 mm x 60mm ebadında olmalı, fotoğrafta leke, parlama veya iz olmamalı)

2. Nüfus Cüzdanı/TCKK, Uluslararası Aile Cüzdanı, T.C. Pasaportu, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı, Askerlik Tecil Belgesi veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen Türk makamlarınca hazırlanmış fotoğraflı belge ile yapılır.

Hiçbir belge ibraz edemeyenlerin kimlik tespitinin yapılması için kimlik başvurusunda bulunanın anne, baba, kardeş, eş veya reşit çocuklarından birinin şahsen Başkonsolosluğa gelip şahitlik etmesi halinde kimlik başvurusu alınabilecektir. Bu şartın da sağlanamaması halinde, kimlik tespiti için Başkonsolosluğumuzca Türkiye’deki ilgili kurumlar ile yazışma yapılması gerekmektedir.

T.C. KİMLİK KARTI TESLİMİ

Başkonsolosluğumuza kimlik kartı başvurusu yaptığınızda, yeni kimliğiniz Türkiye’de basıldıktan sonra Başkonsolosluğumuza gönderilmektedir.

Yeni kimliğiniz Başkonsolosluğumuza ulaştığında, başvuru esnasında vermiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla tarafınıza bilgi verilmektedir. Her bir kimlik başvurusu için ayrı bildirim gönderilmektedir. (Bilgi ulaşmaması halinde 20 gün sonra Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat ederek kimliğinizin gelip gelmediğini sorabilirsiniz.)

Başvuruya istinaden basılan kimlik kartları, sadece başvuru esnasında başvuru sahibinin yetkilendirdiği ve sisteme eklenen kişilere teslim edilebilmektedir (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Madde 41, Fıkra 5). Bunun haricinde kimlik kartı teslim almak isteyen kişilerin elle yazmış olduğu hiçbir vekâlet kabul edilmemektedir.

Yeni kimliğinizi teslim almak için gerekli belgeler:

1. Başvuru esnasında alınmışsa geçici kimlik belgesi veya pasaport,

2. Başvuru formu

3.16 yaşından küçük çocukların kimlikleri ebeveynlerine teslim edilmektedir. Kimliği teslime gelen ebeveynin, çocuğun belgelerinin yanı sıra kendi kimliğini veya pasaportunu da beraberinde getirmesi gerekmektedir.

4. Başvuru formunda kartı teslim almaya yetkilendirilen üçüncü şahısların teslim için geldiklerinde yanlarında hem kendi kimlik kartlarını, hem de teslim alacağı kimliğin sahibine ait belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Kimlik başvuru ve teslim esnasında başvurana verilen zarfların içinde kişiye özel pin şifreleri bulunmakta olup, bunların kullanımına ilişkin bilgi zarfın içindedir. Zarfların muhafazası vatandaşlarımızın kendi sorumluluğundadır.

KAYIP KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

Kaybından dolayı yapılacak kimlik kartı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde başvuru alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Kaybından dolayı kimlik kartı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvuran kişilerin herhangi bir kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınamaz.

c) Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri (b) bendinde belirtildiği şekilde yaptırılan soruşturma sonucuna göre değerlendirilir.

(Visited 95 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.