Köln Başkonsolosluğu T.C. Kimlik Kartı Kayıp Başvuru İşlemleri

Köln Başkonsolosluğu T.C. Kimlik Kartı Kayıp Başvuru İşlemleri. Köln Başkonsolosluğu T.C. Kimlik Kartı Kayıp Başvuru İşlemleri kayıp kimlik kartı başvuru için gerekli belgeler. Köln Başkonsolosluğu T.C. Kimlik Kartı Kayıp Başvuru İşlemleri Ücreti. Köln Başkonsolosluğu Kayıp T.C. Kimlik Kartı cezası.

Kayıp kimlik kartı için herhangi bir ceza yok. Ancak kimlik kartı ücreti iki kat fazla ödenir.

TCKK Bedeli € 7,00

TCKK Posta Bedeli € 3,00

KAYBINDAN DOLAYI KİMLİK BAŞVURUSU

-T.C. Pasaportu /

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı /

-T.C. Sürücü Belgesi /

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapabilmesi için)

-1 adet biyometrik fotoğraf (Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Kaybından dolayı yapılacak kimlik kartı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde başvuru alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Kaybından dolayı kimlik kartı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvuran kişilerin herhangi bir kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınamaz.

c) Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri (b) bendinde belirtildiği şekilde yaptırılan soruşturma sonucuna göre değerlendirilir.

e Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili esaslara İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde yer verilmektedir.

Kaybından dolayı yapılacak kimlik kartı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde başvuru alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Kaybından dolayı kimlik kartı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvuran kişilerin herhangi bir kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınamaz.

c) Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri (b) bendinde belirtildiği şekilde yaptırılan soruşturma sonucuna göre değerlendirilir.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.