Değerli Kağıt Bedelleri 2019 Açıklandı

Değerli Kağıt Bedelleri 2019 Açıklandı

30 Kasım 2018 tarihli  Resmi Gazete’de 2018 yılı için değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmişti. Bu değer göre 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıt Bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı için Değerli Kağıt Bedellerini şu şekilde belirledi;

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı  13,50
b) Beyanname  13,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar  133,50
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)    89,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45,00
7 – Aile cüzdanları 121,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri  166,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  166,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi   148,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 124,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
(Visited 335 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir