Ehliyetlerin Geçerlilik Süresi ve Geçici Ehliyetler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ehliyetlerin Geçerlilik Süresi ve Geçici Ehliyetler Hakkında Sık Sorulan Sorular

“SÜRÜCÜ BELGESİ YERİNE GEÇEN GEÇİCİ BELGE” LERE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
1. ‘‘Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ Hangi Hallerde Tekrar Düzenlenir?
​“Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni sürücü belgesi teslim alınıncaya kadar geçici sürücü belgesi düzenlenir. Ancak sürücü belgesinin alınması durumunda geçici sürücü belgesi geçersiz hale gelmektedir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ
1. Geçerlilik Süresi Dolmadan Sürücü Belgesi Değiştirilir mi?
Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi düzenlenmesi ancak kayıp/çalıntı, üzerinde yer alan kimlik bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma ya da sertifika bilgilerinde ekleme/çıkarma sonucu ya da kullanılmasına engel teşkil edecek bir zafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle sürücü belgesi değiştirilmesi mümkündür.

2. Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINMA VE İPTAL İLE İLGİLİ SORULAR
1. Sürücü Belgelerinin İptal Edilme, Geri Alınma Nedenleri Nelerdir?
Sürücü Belgeleri;

a) İptal

b) Geri Alınma

c) Geçici İptaller

a) Sürücü Belgelerinin İptali;

Sağlık şartları (iki gözü kaybetme, Felç olma vb.)

b) Geri Alınma ;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41 inci maddesinin (e) bendinde; “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekir” olarak belirlenmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41/e maddesinde belirtilen ve adli sicil kaydında görünen suçları işleyen kişilerin geri alınan sürücü belgelerinin iadesi veya ilk defa sürücü belgesi almak üzere başvuruda bulunanların, 5352 saydı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi gereğince ilgili mahkemeden alınacak “yasaklanmış hakların iadesine” dair bir karar bulunması halinde başvurular kabul edilir.
2918 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan görevlerin ve trafik tescil kuruluşların yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline Sulh Ceza Mahkemeleri karar verir.
c) Geçici olarak iptallerde ise; Trafik Denetleme Birimlerince yapılan iptaller. (100 ceza puanının dolması, kırmızı ışık ihlali vb.)

2. Gerçeğe Aykırı Beyanlar Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?
Sürücü belgesi başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında ilgili nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

(Visited 79 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir