NVİ Ehliyet Başvuru İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

NVİ Ehliyet Başvuru İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
1. Başka İl Ya da İlçelerden Alınan Sertifikalar Her Yerde Sürücü Belgesine Dönüştürülebilir Mi?

Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.
2. Başvuru Yaptığım Sürücü Belgemin Hangi Aşamada Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Alo199 Çağrı Merkezinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.
3. Başvuru Esnasında Yapacağım İşlemler Nelerdir?
Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

4. Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

5. Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kimlik belgesi
Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

6. Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

7. Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?
Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
Kimlik belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

8. Sürücü Belgesi Almak İçin Yaş Şartları Nelerdir?
1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

9. Sürücü Belgesi Almak İçin Deneyim Şartlar Nelerdir?
1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı,
Sürücü belgesine sahip olmaları,
8) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

10. Sürücü Belgesi Almak İçin Öğrenim durumu Şartları Nelerdir?
En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

11. Sürücü Belgesi Almak İçin Sağlık Şartları Nelerdir?
26.9.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

12. Sürücü Belgesi Sağlık Raporlarını Nereden Alabilirim?
Sürücü Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir.

13. Sürücü Belgesi Almak İçin Sertifika Gerekli midir?
Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları gerekir.

14. Sürücü Belgesi Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartları Nelerdir?
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

15. Monoküler Nedir?
Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir.
16. Monoküler Kişiler Hangi Sınıf Sürücü Belgesi Alabilir?
Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir.

17. Monoküler Sürücü Sahipleri Hangi Araçları Kullanamaz?
Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz.
Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir.
Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

18. Monoküler Sürücü Sağlık Raporu Kaç Yılda Bir Yenilenir?
Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur.

19. Monoküler Sürücü İle Normal Sürücü Arasındaki Farklar Nelerdir?
Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar.
Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır.
Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

(Visited 176 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir