El Konulan ehliyeti Geri Alma ve SÜDGE Hakkında Önemli Bilgiler

El Konulan ehliyeti Geri Alma ve SÜDGE Hakkında Önemli Bilgiler.

Alkollü iken araç kullanma vb. nedenlerle geri alınan sürücü belgemi, süre sonunda nereden alabilirim?

Geri alınan sürücü belgelerinin süre sonunda teslimi hususunda kişinin beyanı esas alınır. Bu hususta ceza tutanağında yer alan hane görevlilerce işaretlenir. Bazen herhangi bir beyanda bulunulmaması ya da beyan edilen adresin eksik ya da yanlış olması nedeniyle bazı sorunlar yaşanabilir. Süre bitiminde çeşitli sebeplerle zamanında teslim alınmayan sürücü belgeleri, belgeyi tanzim eden birime gönderilerek dosyasına konur. Ancak belgeyi teslim almaya gitmeden önce herhangi bir trafik birimine müracaat ederek belgenin nerede olduğunu öğrenmek işinizikolaylaştırır.

Sürücü belgem başka bir ilde geri alındı, süre bitiminde ikamet ettiğim yerden nasıl alabilirim?

Başka bir ilde alınan ve süre bitiminde teslim alınmayan sürücü belgeleri de süre bitiminde belgeyi tanzim eden birime gönderilir.

Örneğin şahıs İstanbul’da ikamet ediyor, ehliyetini Samsun’dan almış, Antalya’da geri alınmış. Süre bitiminde belge Samsun’a gönderir. Ancak Şahıs süre bitmeden önce (yazışma ve posta süresi dikkate alınmalı) dilekçe ile müracaat ederek belgesini ikamet ettiği ilden teslim almak isteyebilir. Bu durumda belge ikamet mahallindeki trafik birimine gönderilir ve teslim işlemi yapılır.

Geri alma süresini tamamladım ama SÜDGE eğitimine katılmadım. Araç kullanırken yakalanırsam hakkımda ne iĢlem yapılır?

SÜDGE eğitimi alkolden 2.defa sürücü belgesine el konulan kişilerin görmesi gereken zorunlu bir eğitimdir. Süre dolsa dahi bu eğitim görülmedikçe sürücü belgesi geri verilmez. Bu durumda araç kullananlar hakkında her defasında Karayolları Trafik Kanunun 36.maddesince “geri alınma süresi içerisinde araç kullanmaktan” her defasında 1.407.Tl para cezası yazılır.

SÜDGE eğitimini tamamladım ama ehliyetimi gidip almadım. Araç kullanırken yakalanırsam hakkımda ne işlem yapılır?

SÜDGE eğitimini tamamladığı halde gidip ehliyetini almayan kişiler, araç kullanırken yakalandıklarında, haklarında her defasında “geri alınma süresi içerisinde araç kullanmaktan” işlem yapılır.-Sürücü belgeleri hangi hallerde geri alınır ve süre sonucu teslim alma şartları nelerdir?

a-)Alkollü araç kullanmak (KTK 48/5)1.defa ( 6) ay Trafik polisince resen alınır ve süre sonunda verilir.2.defa (2) yıl Trafik polisince resen alınır ve süre bitimi SÜDGE eğitimi sonucu verilir. 3.defa (5) yıl Trafik polisince resen alınır ve süre bitimi Psko-Teknik Değerlendirme raporu istenir.

b-)Hız sınırlarını %30’un üzerinde aşarak bir yıl içinde 5 hız ihlalinde bulunmak. (KTK 51/2b) Bir yıl geri alınır süre sonucu Psiko-Teknik Değerlendirme raporu istenir.

c-)Trafik suçunun işlendiği tarihten geriyedoğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak. (KTK 118)1.defa (2) ay geri alınır ve süre bitimi 25 saat Çevre ve Trafik Bilgisi Dersi eğitimine tabi tutulur.2.defa (4) ay geri alınır ve süre bitimi Psiko-Teknik Değerlendirme raporu istenir.3.defada sürücü belgesi süresiz iptal edilir.20

d-)Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin belgeleri mahkeme kararı ile (1) yıl geri alınır.

f-)Sağlık durumlarında sürücülüğü engel bedensel bir değişikliğin meydana gelmesi (KTK 45)Sağlık şartlarını kaybettiği Sağlık kurulu raporu ile belgelenen sürücülerin ehliyetleri, kaybedilen sağlık şartlarının tekrar kazanıldığı Sağlık kurulu raporu ile belgelenene kadar geri alınır.

Park halinde bulunan araç içerisindeki alkollü sürücüye “alkol cezası” uygulanır mı?

Uyuşturucu, keyif verici maddeler ile alkollü içki almaları nedeniyle güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. (KTK 48/5)Kanun alkollü olarak karayolunda araç sürmeyi yasaklamıştır. Park halinde olan araçta sürme eylemi gerçekleşmediği için alkollü araç kullanmaktan işlem yapılamaz. Ancak; araçla ilgili alkollü araç kullandığı hususunda önceden yapılmış bir ihbar ve bu ihbara istinaden yürütülen bir takip sonucu araç alınmış ise, park halinde olsa dahi sürücünün alkollü olduğu tespit edilirse gerekli işlem yapılır.-Trafikte asli kusur ne demektir?

Trafik kazalarında, kazanın oluşuna sebep olan ve Karayolları Trafik Kanununun 84.maddesinde belirtilen trafik kuralı ihlalleri“Asli Kusur”kapsamındadır.-Alkollü iken bir kazaya karışan sürücü o kazada asli kusurlu mu sayılır?

Alkollü sürücünün karışmış olduğu kazada, kazanın olur nedenleri incelenmeden potansiyel olarak sırf alkollü diye o sürücüye kusuru vermek söz konusu olamaz. Alkollü araç kullanma bir trafik suçudur. Ancak; yapılan inceleme sonucu, kazanın oluşunda alkollü sürücünün kazanın oluşumunda her hangi bir kural ihlalinin olmadığı tespit edilirse kusur verilmez. Sadece alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılır.

Sürücü belgesi geri alınan kişi, yabancı ülkeden almış olduğu sürücü belgesi ile araç kullanabilir mi?

Geçici olarak sürücü belgesi geri alınan kişi, geri alınma süresi içerisinde “karayollarında motorlu taşıtları kullanamaz”, kullandığı takdirde her defasında geri alma süresi içersinde araç kullanmaktan işlem yapılır. Yabancı devletten alınmış sürücü belgesi ile de araç kullanamaz kullandığı takdirde aynı işleme tabi tutulur. Alkollü iken araç kullanma suçundan hakkında işlem yapılan kişinin yabancı ülkeden almış olduğu ehliyeti de varsa o ehliyete de el konulur. Ve bu tür trafik suçlarında yabancı ehliyetler süre bitiminde konsolosluklar aracılığı ile verildikleri ülkelere de bildirilmektedir.

 

(Visited 416 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.