Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Hakkında sık Sorulan Sorular

Akıllı kart okuyucu Nedir?: Kimlik doğrulama sürecinde kimlik kartının elektronik olarak kullanılmasını sağlayan terminali,

Beyaz Liste Nedir?: Kimlik doğrulama işlemi yapması onaylanmış Kart Erişim Cihazı listesini,

Biyometrik veri Nedir?: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kişiye özgü veriyi,

 EKDS Değerlendirme Komisyonu Nedir: EKDS’nin kullanılması için gerekli inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakan onayı ile oluşturulan komisyonu,

 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Nedir?: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,

EKDS standardı Nedir: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından EKDS ile ilgili belirlenen standartları,

ESHS Nedir?: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,

Güvenli Erişim Modülü (GEM) Akıllı Kartı Nedir?: Kart erişim cihazı üzerindeki kriptografik işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan güvenli modülü,

Güvenli iletişim sertifikası Nedir: KEC ve rol sunucusu arasında güvenli hat kurmak için gerekli olan sertifikayı,

Kart Erişim Cihazı (KEC) Nedir?: Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevi için kullanılan terminali,

KEC standardı Nedir?: Elektronik kimlik kartları için güvenli kart erişim cihazları ile ilgili TSE tarafından belirlenen standartları,

Kimlik doğrulama Nedir?: Kimlik kartını ibraz eden kişinin kimlik doğrulama sertifikası, PIN, biyometrik veri, dijital fotoğraf veya kartın fiziksel güvenlik öğeleri kullanılarak doğrulanmasını ve geçerlenmesini,

Kimlik doğrulama başarım onayı Nedir?: Kimlik doğrulama sunucusu tarafından kimlik doğrulama bildiriminin doğrulanması sonrasında oluşturulan ve hizmet alanın sistemlerine gönderilen imzalı veri nesnesini,

Kimlik Doğrulama Bildirimi (KDB) Nedir: KEC’in GEM Akıllı Kart aracılığı ile elektronik kimlik doğrulama için kimlik kartı ile etkileşim halinde yapmış olduğu kriptografik ve biyometrik işlemlerin sonucunu gösteren elektronik bildirimi,

Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS) Nedir?: EKDS standartlarına uygun olarak elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

Kimlik Doğrulama Politikası (KDP) Nedir?: KEC tarafından kimlik doğrulama işleminde kullanılacak yöntem ve parametreleri içeren sayısal veriyi,

Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS) Nedir?: EKDS’de Kimlik Doğrulama Politikası üretmek ve yayımlamak için kullanılan sunucuyu,

Kimlik doğrulama sertifikası Nedir?: Kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan sertifikayı,

Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS) Nedir?: EKDS’de kimlik doğrulama bildirimlerini doğrulayan ve kimlik doğrulama başarım onayını dönen ve sonucu kaydeden sunucuyu,

Kimlik kartı Nedir?: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

Kimlik kartındaki veriler Nedir?: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre Bakanlık tarafından belirlenen bilgileri,

MRZ Nedir?: Makine tarafından okunabilen bölgeyi,

 Kimlik kartı PIN Nedir?: Kimlik sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi,

 Kimlik kartı PUK Nedir: PIN bloke edildiğinde, blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,

kimlik Kartı Erişim Rol Nedir: Kimlik kartındaki alanlara erişmek isteyen taraflara tanımlanan erişim yetkisini,

kimlik Kartı Erişim Rol doğrulama Nedir: Kimlik kartındaki rol yetkisi gerektiren alanlara erişmek isteyen uygulamaların yetkisini kontrol etmekte kullanılan yöntemi,

kimlik Kartı Erişim Rol sertifikası Nedir: Rol doğrulamada kullanılan yetki sertifikasını,

kimlik Kartı Erişim Rol sunucusu Nedir: Rol doğrulamada kullanılan ve kimlik kartındaki alanlara erişen sunucuyu,

KDHS-EKDS  Taahhütname Nedir: KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS kapsamında bulunan verilerin güvenliğinin ve idamesinin sağlanmasına ilişkin yeterli korumayı taahhüt ettiği idari ve teknik tedbirleri kapsayan belgeyi,

EKDS KEC Uygunluk belgesi Nedir?: EKDS veya KEC standardına uygun ürün olduğuna dair TSE tarafından verilen belgeyi,

KEC Yazılım yayıncı sertifikası Nedir: KEC yazılım paketlerini imzalamak için kullanılan sertifikayı,

ifade eder.

(Visited 330 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir