Hastanelerde Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Hastaneden Yapılabilir mi?

Hastanelerde Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Hastaneden Yapılabilir mi? Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumların Nüfus Kayıt İşlemleri. Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde ve Tıp Merkezlerinde yapılan doğumlar neticisinde bebeğin nüfus kütüğüne kaydı için yapılması gereken başvuru işlemleri.

Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumlar:
Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü içerisinde ve sağlık kuruluşundan ayrılmadan doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilir. Çocuğun adının belirlenmiş olması ve anne/babanın talepte bulunması halinde; evlilik içinde sağ olarak dünyaya gelen çocukların doğum bildirimleri, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca elektronik ortamda MERNİS’ e tescil edilir.

Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü geçtikten veya anne sağlık kuruluşundan taburcu olduktan sonra sağlık kuruluşunca tescil işlemi yapılamaz. Bu durumda, doğuma ilişkin bilgiler elektronik ortamda sisteme gönderilir ve anne/baba kâğıt ortamında düzenlenen doğum raporu ile birlikte nüfus müdürlüğüne yönlendirilir.

Evlilik dışı doğumlara, anne veya babanın yabancı uyruklu olduğu doğumlara, çoğul doğumlara ve çift cinsiyetli doğumlara ilişkin sağlık kuruluşunca tescil işlemi yapılamaz. Nüfus müdürlüğü tarafından, MERNİS’ e gönderilen doğum raporuna göre
Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.

Sağlık kuruluşunda doğum bildirimlerinde, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşu personeli tarafından   “Doğum Bildirim Formu” düzenlenir, doğum bildirim formunda yer alan bilgiler bildirimde bulunan kişiye okutulur, bir yanlışlık olmadığının teyit edilmesi halinde, bildirimde bulunan kişiye ıslak imza ile imzalatılır. Sistem üzerinden düzenlenen doğum bildirim formunun düzenleyen ve onaylayan sağlık kuruluşu personeli tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanması ve sistem tarafından doğum bildirimine ilişkin bilgilerin kontrolünün sağlanması akabinde tescil işlemi sonuçlandırılır.

Sağlık kuruluşunda doğum olayının tescil işlemini takiben sistem tarafından çocuk adına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu oluşturulur. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), doğum bildirimde bulunanın veya doğum bildirim formunda belirtilen kimlik kartının teslim edileceği kişinin adresine gönderilmesi Genel Müdürlükçe sağlanır. Adrese teslim edilemeyen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ise doğum bildirimi sırasında belirtilen nüfus müdürlüğüne teslim edilir.

Sağlık kuruluşu yetkililerince güvenli elektronik imza ile onaylanan   “Doğum Bildirim Formunun” ve bildirimde bulunanın ıslak imzasının bulunduğu   “Doğum Bildirim Formunun” birer örneği birleştirilerek sağlık kuruluşunca 3 (üç) ayda bir takip eden ayın ilk haftasında, sağlık kuruluşunun bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne tutanakla teslim edilir.
Nüfus müdürlüğünce; sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen doğum tescillerine ilişkin doğum bildirim formları, sağlık kuruluşu adına oluşturulacak doğum özel kütüğünde muhafaza edilerek yılsonunda arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir