Nüfus Kayıt İçin Doğum Raporu Alma Sorgulama

Nüfus Kayıt İçin Doğum Raporu Alma Sorgulama

Sağlık Bakanlığı e-Doğum Raporları sistemi ve e devlet doğum raporu sorgulama sistemi hakkında bilgi

Hastanelerimizde gerçekleşen doğumlar için Doğum Raporu düzenlenmesi ve talep edildiği taktirde doğumu gerçekleşen bebek/bebekler için “Kimlik Kartı” başvurularının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze iletimini hızlandıran, olumlu bulunması halinde kimliğin belirtilen adrese gönderimini sağlayan uygulamadır.

2018 yılı ve sonrasında gerçekleşen doğumlara ait doğum raporları e-rapor sisteminde yer almaktadır. Doğum yapan kişi e-devlet üzerinden doğum raporunu görüntüleyebilir.

2018 yılı öncesine ait doğum raporları sistem üzerinde kayıtlı olmadığından ilgili hastaneden talep edilmelidir. Telefonla ya da e-posta üzerinden doğum raporu ya da ona dair bir bilgi (doğum saati, doğumu gerçekleştiren doktor v.b. ) verilmemektedir.

Nüfus İçin Doğum Raporu Örneği ve Özellikleri. Yeni doğan bebeğin nüfusa kaydı için gerekli olan doğum raporu nereden ve nasıl alınır? Doğum kaydı raporunun özelliği nedir? Doğum kaydı raporunun taşıması gereken şartlar nelerdir.

DOĞUM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Sağlık Kuruluşlarında ya da Sağlık Personeli Nezaretinde Gerçekleşen

Nüfus Kaydı Açısından Doğumlar
Sağlık kuruluşlarında ya da sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen ölü veya canlı doğumlara ait Ulusal Raporlama Sistemi (URS) üzerinden üretilen ve güvenli elektronik imzalı ve karekodlu olarak düzenlenen doğum raporu; sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü içinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilir ve elektronik imzalı doğum raporunun bir örneği de aileye verilir. Nüfus müdürlüğü tarafından doğum bildirimlerinde; MERNİS’ e gönderilen doğum raporuna göre Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.

Sistem üzerinden çıktısı alınan doğum raporu Doğum Bildirim Formuna eklenerek Doğum Özel Kütüğünde muhafaza edilir. Sistem üzerinden alınan doğum raporları için elektronik imza ile imzalandığına dair şerh, imza ve mühür aranmaz.

Anne yabancı uyruklu veya çocuk çift cinsiyetli veya cinsiyeti belirsiz ya da anne 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma altında ve çocuğun doğum tarihinden itibaren beş iş günlük süre geçmiş ise; doğum raporları sağlık kuruluşları tarafından MERNİS’ e
gönderilmeyerek, elektronik imzalı doğum raporunun bir örneği aileye verilir.
Nüfus müdürlüğü tarafından doğum bildirimlerinde; anne veya babanın kâğıt ortamında ibraz edeceği elektronik imzalı doğum raporu https://erapor.saglik.gov.tr/DogrulamaServisi/ internet adresinden veya karekod okuyucu herhangi bir program ile doğrulaması yapıldıktan sonra Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.
Kâğıt ortamında ibraz edeceği elektronik imzalı doğum raporu Doğum Bildirim Formuna eklenerek Doğum Özel Kütüğünde muhafaza edilir.

Sağlık kuruluşları dışında aile hekimi, ebe ve diğer sağlık personellerinin bizzat nezaret ederek doğumu gerçekleştirmesi halinde, il sağlık müdürlüklerince düzenlenen  doğum raporuna göre nüfus müdürlüklerince doğum olayı aile kütüklerine tescil edilir.

Doğumun, ambulanslar veya acil sağlık araçlarında gerçekleşmesi halinde, çocuğun ve annenin kabul edildiği sağlık kuruluşunda doğum yapan kişiden sorumlu hekim tarafından doğum raporu düzenlenir.
Bu durumda, sorumlu hekim tarafından düzenlenen doğum raporunun elektronik imzalı olarak MERNİS’ e gönderilmesi ve elektronik imzalı doğum raporunun kâğıt ortamında ibraz edilmesi halinde, kâğıt ortamında ibraz edilen elektronik imzalı doğum raporunun https://erapor.saglik.gov.tr/DogrulamaServisi/ internet adresinden veya karekod okuyucu herhangi bir program ile doğrulaması yapılarak doğum olaylarının aile kütüklerine tescili işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kişiler tarafından sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşları dışında olan ve/veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumlar için doğum raporu talebinde bulunulması halinde, sağlık kuruluşlarınca doğum raporu düzenlenmez ve kişiler sözlü doğum bildirimine yönelik işlem yapılmak üzere nüfus müdürlüklerine yönlendirilir.

Hatalı Düzenlenerek MERNİS’ e Gönderilen Doğum Raporları

Doğum raporunu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından çocuğun doğum tarihi itibariyle beş iş günü içerisinde MERNİS’ e gönderilen çocuğa ait doğum raporunun hatalı düzenlendiğinin anlaşılması halinde;

(a) Çocuk aile kütüklerine tescil edilmemiş ise çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doğum raporu; sağlık kuruluşu tarafından güncellenir veya silinir ve sisteme yeniden gönderilir. Bu durumda, yeniden düzenlenen çocuğa ait doğum raporu MERNİS’ e aktarıldıktan sonra ilçe nüfus müdürlüğünce Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus
kayıtlarına tescil edilir.

(b) Doğum raporunun sağlık kuruluşu tarafından kayıt silme/güncelleme ile sistemden silinememesi ve yeniden sisteme gönderilememesi halinde, ilgili sağlık kuruluşu tarafından hatalı olan bilgilerin doğrusunu gösterir şekilde yeniden düzenlenecek doğum raporu veya çocuğa ait doğru bilgileri içeren (cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi) bir üst yazı kâğıt
ortamında nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Bu durumda; MERNİS’ e gönderilen ve hatalı olan doğum raporuna göre doğum olayı aile kütüklerine tescil edilir ve sağlık kuruluşu tarafından gönderilen doğum bilgilerindeki hataları belirtir rapora veya yazıya istinaden nüfus müdürlüğünce çocuğun kaydındaki hatalı bilgiler İdarece Kayıt Düzeltme Formu ile düzeltilir.

(c) Çocuk aile kütüklerine tescil edilmiş ise; ilgili sağlık kuruluşu çocuğa ait doğru bilgileri içeren (cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi) ve doğum raporunda hatalı olan bilgileri belirtir yazıya istinaden nüfus müdürlüğünce çocuğun kaydındaki hatalı bilgiler İdarece Kayıt Düzeltme Formu ile düzeltilir.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.