Nüfus Müdürlüğü Çoklu Vatandaşlık İşlemleri

Nüfus Müdürlüğü Çoklu Vatandaşlık İşlemler.  Nüfus Cüzdanı ve usulüne göre onaylanmış diğer Ülke Vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca: Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin

Başvuruda İstenilen Belgeler
– Başvuru Formu (VAT-12),
– 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı veya örneği,
– Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Başvuru Makamı ve Usul
– Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
– Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili
başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
– Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.
– Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına
alındığı tarih esas alınır.

Çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşının herhangi bir nedenle taşıdığı diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde; ergin olanın kendisi, ergin olmayanın ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı olarak bildirimde bulunur.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin 

Başvuruda İstenilen Belgeler
– Başvuru Formu (VAT-13),
– 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı veya örneği,
– Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kaybedildiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Başvuru Makamı ve Usul
– Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
– Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
– Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.
– Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

(Visited 203 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir