Nüfustan Pasaport Çıkartılacak Çocuklar İçin Muvafakatname İstenmekte

Nüfustan Pasaport Çıkartılacak Çocuklar İçin Muvafakatname İstenmekte. Çocuklar adına pasaport çıkartılırken ilçe nüfus müdürlüklerince muvafakatname istenmektedir.

Muvafakatname nedir? Kimler için istenir?

Muvafakatname; anne ve baba, anne baba tarafından vekil tayin edilen kişi ya da mahkemeler tarafından vasi olarak atanan kişilerce, reşit olmayanların ve kısıtlıların pasaport başvurusunda bulunmalarını sağlamak üzere düzenlenen belgedir. 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince 18 yaşından küçük reşit olmayanların ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin, ebeveynleri tarafından vekil tayin edilen kişilerin ya da vasilerinin muvafakat şartı bulunmaktadır.

Muvafakatnameler nerede düzenlenir?

a) Ebeveynlerin, ebeveynler tarafından vekil tayin edilenlerin ya da vasinin başvuru esnasında hazır bulunarak başvuru memuru nezaretinde,

b) Noter huzurunda,
c) Yurtdışındaki ebeveynlerce konsolosluklarda veya Lahey sözleşmesine taraf ülkelerin noterliklerinde, düzenlenir.

Çocuğumuz için pasaport başvurusunda bulunacağım, muvafakatname vermek üzere eşimle beraber notere gitmem mi gerekir?

Hayır. Anne ve babanın başvuru merkezinde hazır bulunmaları halinde başvuru memuru tarafından muvafakatleri alınacaktır.

Başvuruya gelemeyeceğim eşimin muvafakati yeterli olur mu?

Hayır. Başvuruya gelemeyen anne ya da babanın muvafakatini noterden düzenlemesi gerekmektedir. Gelemeyenin noterden düzenleyeceği muvafakatnameyi başvuruda hazır bulunan ebeveyn getirebilir.

Her pasaport başvurusunda yeni muvafakatname düzenlenmesine gerek var mıdır?

Evet. Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için başvuru merkezinde her başvuru için ayrı ayrı muvafakatname düzenlenmektedir. Noterliklerce düzenlenen muvafakatnameler de yalnızca bir defaya mahsus pasaport başvurusu için kullanılabilir.

Muvafakatnamemi/vekâletnamemi yurt dışı konsolosluk/büyükelçiliklerden düzenleyeceğim. Bu belgeyi başvuru merkezine nasıl ulaştırabilirim?

Dış temsilciliklerde düzenlenen belgelerin ilgili temsilciliğin faksından/mailinden başvuru merkezinin faksına/mailine gönderilmesi gerekmektedir.

Eşim ve ben çocuğumuzun pasaport başvurusuna gelemeyeceğiz. Ne yapmamız gerekir?

Çocuğunuzun ergin bir kişinin refakatinde başvurması gerekmektedir. Noterden çocuğunuzun pasaport almasına dair muvafakatname, ayrıca başvuruya gelecek ergin kişiye çocuğunuzla ilgili iş ve işlemleri yürütebilmesi için vekaletname vermeniz gerekmektedir.

Başvuru sahibine mahkemelerce birden fazla vasi atandığında hangisinin muvafakati aranır?

Mahkeme kararında pasaport başvurusuna esas özel bir durum yoksa ikisinin de muvafakati aranır.
(Visited 6.555 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir